Nakup z Moneto prek sporočila SMS

Nakupovanje z Moneto SMS je priročno in enostavno. Nakup se opravi na daljavo in zato ni treba biti fizično prisoten na plačilnem mestu (npr. naročnino na priljubljeno revijo lahko poravnate kar iz pisarne, doma ali z druge lokacije, kjer se nahajate).

Postopek nakupa

  • S svojega mobilnika, v obliki sporočila SMS, pošljete ustrezno ključno besedo na kratko številko izbranega trgovca ponudnika Monete (podrobna navodila objavi vsak ponudnik sam).
  • Na mobilnik prejmete sporočilo SMS s povzetkom podrobnosti transakcije in navodili za njeno potrditev.
  • Transakcijo potrdite tako, da v osnovno polje mobilnika, kamor sicer vpisujete telefonsko številko, namesto le-te vnesete ukazni niz *188#. Ukazni niz vedno potrdite s tipko za klic.
  • Če uporabljate kodo PIN za Moneto, jo enostavno dodate v ukazni niz: *188*koda PIN#.
  • Na mobilnik boste prejeli potrditveno sporočilo SMS o opravljenem nakupu.

Nasvet: Uporaba varnostne kode PIN

Uporabniki Monete pri bankah

morate pri nakupu z Moneto vedno vtipkati tudi varnostno kodo PIN. Če za poravnavo stroškov nakupov z Moneto uporabljate različne račune pri banki, odtipkate tisto kodo PIN, ki pripada računu, s katerega želite poravnati stroške (zaporedna številka računa je 1, če imate samo en bančni račun vezan na Moneto). Ukazni niz vtipkate v obliki *188* koda PIN*zaporedna št. računa# (npr. *188*0000*1#). Če uporabljate Moneto le z enega računa, vam ni treba vpisati zaporedne številke računa (npr. *188*0000#).

Uporabniki Monete pri mobilnih operaterjih

vtipkate varnostno kodo PIN le, če ste jo za namene plačevanja z Moneto aktivirali. Ukazni niz vtipkate v obliki *188*žeton*koda PIN# (npr. *188*123*0000#).

Če potrebujete račun na podjetje ali svoje ime, med postopkom plačila vnesite ustrezne podatke. Profile za izdajo računov si lahko nastavite na uporabniških straneh Monete.

Prejeti sporočili SMS, z zahtevo za potrditev transakcije in sporočilo za potrditev nakupa, sta za uporabnika brezplačni. Cena poslanega sporočila SMS s ključno besedo in cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo se obračuna glede na cenik operaterja.

Seznam plačilnih mest

Najpogostejša vprašanja